Đầu tip 300uL NX (Sorenson BioScience – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 31770 / 31770T / 31780 / 31780T / 31790 / 31790T / 70530 / 70620 / 70730

Xuất xứ: Sorenson BioScience – Mỹ

Đóng gói: Theo túi: 1,000 Tips/Bag, 10 Bags/Case

Theo hộp: 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case

Đầu tip 300uL NX (Dải 1 – 300μL), chất liệu Polypropylen

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988