Đầu tip 200uL chuẩn hoá (Sorenson BioScience – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 15360 / 15370 / 15660 / 15660T / 15670 / 15670T / 15720 / 15720T / 15730 / 27720 / 27730 / 27760 / 27760T / 27770 / 27770T / 30430 / 30430T / 30440 / 31860 / 70510 / 70520 / 70610 / 70710 / 70720

Xuất xứ: Sorenson BioScience – Mỹ

Đóng gói: Theo hộp: 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case

Theo túi: 1.000 Tips/Bag, 10 Bags/Case

Đầu tip 200uL chuẩn hoá (1-200 ul) , chất liệu Polypropylen

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988