Đầu tip 1000μl màu xanh, không có DNase & Rnase (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 20-1000

Nhà sản xuất: Biologix – Mỹ

Đóng gói:  1000 chiếc/ túi

Đầu côn 1000μl không khử trùng, không có DNase & Rnase

Đầu tip 1000μl màu xanh
Đầu tip 1000μl màu xanh, không có DNase & Rnase (Biologix – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN