Đầu tip 10 uL (dải 0,1 – 10uL) (Sorenson BioScience – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 27780, 27780T, 27790, 27790T, 37640, 37640T, 37650, 37650T, 37660, 37660T, 37820, 37820T, 70500, 70600, 70700

Xuất xứ: Sorenson BioScience – Mỹ

Đầu tip 10 uL (dải 0,1 – 10uL) có chia vạch, chất liệu Polypropylen

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988