Đầu tip 1- 200uL (Sorenson BioScience – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 10470 / 10470T / 10500 / 10520 / 10520T / 10590 / 10620 / 10660 / 15270T / 30450 / 30450T / 30460

Xuất xứ: Sorenson BioScience – Mỹ

Đóng gói: Theo hộp: 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case

Theo túi: 1.000 Tips/Bag, 10 Bags/Case

Đầu tip 1- 200uL (1-200 µl) , chất liệu Polypropylen

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988