Đầu côn trắng không lọc 10 µL (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 1000 tip/gói, 10 gói/thùng

Đầu côn trắng không lọc 10 uL  có chia vạch

Đầu côn trắng không lọc 10 µL (SSI - Mỹ)
Đầu côn trắng không lọc 10 µL (SSI – Mỹ)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN