Đầu côn 10 µL (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 4130-00 / 4110-00 / 4817-00 / 4117-N00 / 4137N00

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đầu côn không lọc 10 uL  (SSI – Mỹ)

Đầu côn trắng không lọc 10 µL (SSI - Mỹ)
Đầu côn 10 µL (SSI – Mỹ)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN