Đầu côn 200µL (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 4220-00 / 4228-00 / 4230N00 / 4235N00 / 4238N00 / 4227-00 / 4290-00 / 4297-00 / 4237N00 / 4837-00 / 3110-00

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đầu côn 200µL không lọc (SSI – Mỹ)

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988