Đầu côn 10µL XL (SSI – Mỹ )

Liên hệ

Mã sản phẩm: 4130-00 / 4130-00S / 4130N00 / 4130N0F / 4135N00 / 4138N00

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: 1000 tip/hộp, 10 hộp/thùng

Đầu côn 10µL XL (SSI – Mỹ)