Dải ống 0.1ml (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3246-00 / 3140-00 / 3140-40 / 3145-00 / 3145-40 / 3188-00 / 3248-00

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Dải ống 0.1mL có nắp phẳng (SSI – Mỹ)

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988