Dải 8 ống 0.2mL (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3240-00 / 3247-00 / 3135-00 / 3132-00 / 3133-00 / 3113-00 / 3111-00 / 3235-00 / 3230-00 / 3245-00 / 3136-00

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Dải 8 ống 0.2ml cho máy PCR

NHẬN TƯ VẤN
TỔNG ĐÀI093.131.9988