Dải 8 ống 0.2mL có gắn nắp vòm (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3230-00 và 3230-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: Dải 125 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Dải 8 ống 0.2mL có gắn nắp vòm (SSI – Mỹ)