Dải 8 ống 0.1ml nắp phẳng trong suốt (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3145-00 và 3145-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: Dải 125 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Dây 8 ống 0.1ml nắp phẳng trong suốt (SSI – Mỹ)