Dải 8 ống 0.1 mL không nắp (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3140-00 và 3140-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: Dải 125 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Dải 8 ống 0.1 mL không nắp (SSI – Mỹ)