Dải 4 ống 0.1 ml kèm nắp (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3188-00 và 3188-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: Dải 250 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Dải 4 ống 0.1 mL kèm nắp  (SSI – Mỹ)