Dải 12 ống 0.2mL nắp phẳng, màu trong suốt (SSI – Mỹ)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 3136-00 và 3136-00S

Xuất xứ: SSI – Mỹ

Đóng gói: Dải 80 cái/hộp, 10 hộp/thùng

Dải 12 ống 0.2mL có Dải nắp mũ phẳng (SSI – Mỹ)