Cốc cân thủy tinh GL (SciLab – Hàn Quốc)

55.000

Mã sản phẩm: GL.264.202.01 / GL.264.202.03 / GL.264.202.04 /  GL.264.202.06 / GL.264.202.07 / GL.264.202.08 / GL.264.202.09

Xuất xứ: SciLab – Hàn Quốc

Thủy tinh Borosilicate 3.3 theo tiêu chuẩn ASTM 438

Cốc cân thủy tinh GL (SciLab – Hàn Quốc) có dạng thấp & cao

 

Cốc cân thủy tinh GL (SciLab - Hàn Quốc)
Cốc cân thủy tinh GL (SciLab – Hàn Quốc)

55.000

CẦN TƯ VẤN