Cân phân tích WBA-620A hiệu chuẩn nội (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Cân phân tích WBA-620A hiệu chuẩn nội

Model: WBA-620A

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

Cân phân tích hiệu chuẩn nội WBA-620A (Daihan - Hàn Quốc)
Cân phân tích WBA-620A hiệu chuẩn nội (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN