Cân phân tích WBA-320/620 hiệu chuẩn ngoại (Daihan – Hàn Quốc)

19.951.000

Tên sản phẩm: Cân phân tích WBA-320/620 hiệu chuẩn ngoại

Model: WBA-320/620

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

Cân phân tích hiệu chuẩn ngoại WBA-320/620 (Daihan - Hàn Quốc)
Cân phân tích WBA-320/620 hiệu chuẩn ngoại (Daihan – Hàn Quốc)

19.951.000

CẦN TƯ VẤN