Cân phân tích hiệu chuẩn nội WBA-220A (Daihan – Hàn Quốc)

78.595.000

Tên sản phẩm: Cân phân tích hiệu chuẩn nội WBA-220A

Model: WBA-220A

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

Cân phân tích hiệu chuẩn nội WBA-220A (Daihan - Hàn Quốc)
Cân phân tích hiệu chuẩn nội WBA-220A (Daihan – Hàn Quốc)

78.595.000

CẦN TƯ VẤN