Cân phân tích hiệu chuẩn ngoại WBA-220 (Daihan – Hàn Quốc)

39.298.000

Tên sản phẩm: Cân phân tích hiệu chuẩn ngoại WBA-220

Model: WBA-220

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

Cân phân tích Ext-CAL WBA-220 (Daihan - Hàn Quốc)
Cân phân tích hiệu chuẩn ngoại WBA-220 (Daihan – Hàn Quốc)

39.298.000

CẦN TƯ VẤN