Cân kỹ thuật WBA-3200/6200 (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Cân kỹ thuật WBA-3200/6200

Model: WBA-3200/6200

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

Cân kỹ thuật WBA-3200/6200 (Daihan - Hàn Quốc)
Cân kỹ thuật WBA-3200/6200 (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN