Cân kỹ thuật cơ bản Ba6.1kS (Daihan – Hàn Quốc)

3.906.000

Tên sản phẩm: Cân kỹ thuật cơ bản Ba6.1kS

Mã sản phẩm: Ba6.1kS

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Cân kỹ thuật cơ bản Ba6.1kS (Daihan – Hàn Quốc)

3.906.000

CẦN TƯ VẤN