Cân kỹ thuật chính xác cao loại cơ bản Bal-D2100 (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Cân kỹ thuật chính xác cao loại cơ bản Bal-D2100

Model: Bal-D2100

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Cân kỹ thuật chính xác cao loại cơ bản Bal-D2100 (Daihan - Hàn Quốc)
Cân kỹ thuật chính xác cao loại cơ bản Bal-D2100 (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

CẦN TƯ VẤN