Bếp gia nhiệt kỹ thuật số nhiều vị trí HPLP (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Bếp gia nhiệt kỹ thuật số nhiều vị trí HPLP

Model:  HPLP-C-P / HPLP-C-R

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

 

Bếp gia nhiệt kỹ thuật số HPLP (Daihan - Hàn Quốc)
Bếp gia nhiệt kỹ thuật số nhiều vị trí HPLP (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN