Bếp điện gia nhiệt nhiệt độ cao MaXtir HP500 (Daihan – Hàn Quốc)

14.023.000

Tên sản phẩm: Bếp điện gia nhiệt nhiệt độ cao MaXtir HP500

Model:  HP500 (Package set) / HP500 (Unit Only)

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

Bếp điện gia nhiệt nhiệt độ cao MaXtir HP500 (Daihan - Hàn Quốc)
Bếp điện gia nhiệt nhiệt độ cao MaXtir HP500 (Daihan – Hàn Quốc)

14.023.000

CẦN TƯ VẤN