Bể tuần hoàn làm lạnh/gia nhiệt MaXircu CR (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Bể tuần hoàn làm lạnh/gia nhiệt MaXircu CR

Model: MaXircu CR-8 / MaXircu CR-12 / MaXircu CR-22 / MaXircu CR-30

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

Bể tuần hoàn làm lạnh/gia nhiệt MaXircu CR (Daihan - Hàn Quốc)
Bể tuần hoàn làm lạnh/gia nhiệt MaXircu CR (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN