Bể ổn nhiệt dùng cho ứng dụng chiết xuất “WEB” (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Bể ổn nhiệt dùng cho ứng dụng chiết xuất “WEB”

Model:  WEB-4 / WEB-6 / WEB-8

Nhà sản xuất: Daihan – Hàn Quốc

Bảo hành: 24 tháng

 

 

Bể ổn nhiệt dùng cho ứng dụng chiết xuất WEB (Daihan - Hàn Quốc)
Bể ổn nhiệt dùng cho ứng dụng chiết xuất “WEB” (Daihan – Hàn Quốc)

Liên hệ

NHẬN TƯ VẤN